(+47) 412 35 222

Referanser

Veidekke asa Dykkerteknikk, Spesialprosjekt Tunhovd, Erosjonssikring og støpe ny damluke.

                                                   Midtgaardsormen, Overvannsledning PE-2000mm, med innstøpningsdeler og flenser.

 

Dykkerteknikk AS;                 Lysern, Ca 25000 m med vann og avløp, 63-280mm. Det er til sammen 35 ilandføringer, hvorav 28 er fjellgrøfter og 7 løsmassegrøfter.

 

EB Marine;                            Varoddbrua, boring og sprenging for utvidelse av byggegrop. Rensk av byggegrop for senking av senkekasse og faststøping.